De Graafschap Verbindt

Sinds de oprichting in 1954 heeft De Graafschap een sterke binding met de regio. In de afgelopen jaren zijn de sociaal maatschappelijke projecten en activiteiten steeds meer zichtbaar. Eind juni 2020 heeft Betaald Voetbal De Graafschap B.V. de stichting ‘De Graafschap Verbindt’ opgericht. De oprichting van de stichting De Graafschap Verbindt biedt kansen voor duurzame verankering van maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio.

Missie

De missie van De Graafschap Verbindt is: ‘Geen Achterhoeker aan de zijlijn’

De zijlijn is te koppelen aan de samenleving. Als een individu aan de zijlijn van de samenleving staat, is het niet makkelijk om weer volwaardig mee te doen. En dat heeft invloed op het welzijn. Er zijn diverse redenen waardoor mensen aan de zijlijn komen te staan, bijvoorbeeld eenzaamheid, het missen van sociale contacten, persoonlijke problemen, financieel uitdagende omstandigheden, de aansluiting missen met de arbeidsmarkt, gezondheidsredenen of door fysieke of mentale beperkingen. Welke reden er dan ook mag zijn, we willen geen enkele Achterhoeker aan de zijlijn laten staan. En dit past goed bij de identiteit van de club, maar ook bij de Achterhoek waarin het omkijken naar de ander een belangrijke positie inneemt in de vorm van naoberschap.

Door middel van maatschappelijke projecten en activiteiten willen we bijdragen aan de droom van een samenleving waarin iedereen volwaardig meedoet. Samen met Achterhoekers en Achterhoekse bedrijven, organisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen creëren we kansen om deze missie waar te maken.

Visie

Stichting De Graafschap Verbindt wil het welzijn en de leefsituatie van inwoners, groepen, wijken en dorpen uit de Achterhoek bevorderen en we ondersteunen andere regionale maatschappelijke organisaties in het realiseren van hun doelstellingen. Dit doen wij door zelfstandig en in samenwerking met partners maatschappelijke projecten en activiteiten in de regio uit te voeren. Stichting De Graafschap Verbindt heeft een aanjagersrol in de regio door de functie van ‘onafhankelijk katalysator van verbinding’.

Doel

Stichting De Graafschap Verbindt wil mensen uit de regio inspireren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. De stichting De Graafschap Verbindt wil dit doel bereiken door maatschappelijke projecten en activiteiten op te zetten die bijdragen aan:

  • Het bevorderen van het welzijn van mensen, met aandacht voor hun kwetsbaarheid;
  • De leefbaarheid en leefsituatie van inwoners in steden, dorpen, wijken, buurten in de Achterhoek;
  • Fysieke, sociale en psychologische versterking van (kwetsbare) groepen of individuen
  • Het letterlijk in beweging krijgen van inwoners van de Achterhoek en een gezonde leefstijl bevorderen;
  • Het realiseren van maatschappelijke opgaven van maatschappelijke organisaties in de Achterhoek;
  • Verbinding tussen mensen en organisaties in de Achterhoek.

De projecten en activiteiten van de stichting vinden op verschillende momenten plaats. Zo voeren wij dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks activiteiten uit in ons werkgebied.

Community Champions

Community Champions gebruikt de aantrekkingskracht van het profvoetbal in Nederland, acht betaald voetbalclubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, en de sociale kracht van voetbal om jongeren te bereiken en te betrekken in een uniek op voetbal gebaseerd MDT-traject. De kans voor de jongeren om niet alleen betrokken te zijn bij de club en de wijk maar ook een echte ambassadeur te worden voor ‘hun’ club werkt statusverhogend en dat speelt mee in de sociale kringen waar de jongeren in verkeren. Binnen Community Champions krijgen de deelnemende jongeren niet alleen de kans om iets terug te doen voor hun eigen wijk of buurt, maar door het deelnemen aan workshops en het organiseren van buurtbijdragen kunnen ze ook nog punten verdienen in het Community Champions competitie. Deze competitie bepaalt uiteindelijk wie de Community Champion van Nederland is.